2013 Olağan Site Malikleri Toplantısı

2013 Olağan Site Malikleri Toplantısı

Ana Sayfa \ 2013 Olağan Site Malikleri Toplantısı


       ÇAĞRI
ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI
OLAĞAN SİTE MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI
 
Ankara İli,Yenimahalle İlçesi Koru Mahallesi 61081 ada 3 parsel üzerindeki Çayyolu Gordion Konutları Olağan Site Malikleri Genel Kurul Toplantısı ,
17 Şubat 2013 Pazar günü saat13:00’de B1 Blok altında sosyal tesiste yapılacak olup yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 24 Şubat 2013 Pazar günü saat 13:00’ de M.E.B GÖKKUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULU Konferans Salonunda (Koru Mah. Ankaralılar Cad. No:1 Çayyolu ANKARA) adresinde çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki Gündem ile toplanacaktır. Bilgilerinize sunulur.
 
   GÜNDEM:
 
1.Açılış ve Saygı Duruşu
2.Divan  Kurulu ‘nun seçimi
3.01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması.
4.01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 arasındaki faaliyetleri kapsayan Denetim Kurulu raporunun okunması.
5.01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun Aklanması.
6.01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 Denetim Kurulunun Aklanması.
7.01 Ocak 2013– 31 Aralık 2013 dönemi Site tahmini bütçesinin görüşülmesi ve Site kesin bütçesi ile site aidatlarının belirlenmesi.
8.Yeni Yönetim Planı hazırlamak için Site malikleri arasından komisyon oluşturulması.
9.Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
10.Dilek ve Temenniler.
11.Kapanış.
 
 
Not:Gündemde görüşülmesi istenen konular için ,Site Malikleri Genel Kurul Toplantısı Divan Kurulu seçiminden sonra ,Divan Başkanlığına toplantıya katılan mevcut üyelerin yarıdan 1 fazlası sayıda imzalı dilekçe verilmelidir.
 
 
 
                                                                                                                    Yönetim Kurulu
                                                                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                               VEKALETNAME
                                                                                                                                                                                                                                                                        Tarih…../Şubat/2013
Ankara İli,Yenimahalle İlçesi Koru Mahallesi 61081 ada 3 parsel üzerindeki Çayyolu Gordion Konutlarının 24.02.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Site Malikleri Genel Kurul Toplantısına mazeretim nedeniyle katılamayacağım.Site Maliki olarak yerime aşağıda adı-soyadı ve imzası bulunan kişiyi bu toplantıda hissemi/zi temsil etmek üzere vekil tayin ettim/ettik.
 
Site Malik(ler)inin                                                                 Vekilin
Adı Ve Soyadı:………………………                     Adı ve Soyadı:…………………..
Blok No          :……….                                             TC.Kimlik No:…………………..
Kapı No          :………                                                 
 
İmzası             :                                                          İmzası                        :